Generelle handelsbetingelser

Følgende generelle vilkår gælder for salg af maskiner og andre løsøre (produkter) hos Scanbolt A/S, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem den enkelte kunde og Scanbolt A/S. For salg til private forbrugere tillemper Scanbolt A/S ufravigeligt reglerne i gældende dansk lovgivning. Når du handler med Scanbolt A/S indgås aftaler på Dansk.

1.0   Produkter

1.1    Scanbolt A/S sælger entreprenørmaskiner, reservedele til entreprenørmaskiner og ekstra udstyr til entreprenørmaskiner

 

2.0   Bestilling

2.1    Scanbolt.com kan du kun bestille varer via vores webshop. Hvis du har forespørgsler til varer, der ikke er på siden, er du velkommen til at kontakte os. Har du fundet en vare, men føler dig usikker på selve købet er du velkommen at kontakte vores kompetente kundeservice.

 

3.0   Aftaleindgåelse

3.1    En aftale eller ordre er først bindende for Scanbolt A/S, når der foreligger en en skriftlig aftale eller en af Scanbolt A/S udsted ordrebekræftelse.

3.2    Scanbolt A/S indgår ikke aftaler med mindreårige (under 18) uden forældrenes samtykke.

 

4.0   Betalingsmuligheder

4.1   Scanbolt A/S tilbyder følgende betalingsmetoder: Dankort, Visa, Mastercard, Maestro og bank overførsel.

4.2   Betaling sker altid kontakt og netto ved levering.

4.3   Leverede produkter forbliver Scanbolt A/S´s ejendom indtil betalingen har fundet sted.

4.4   Såfremt betalingen ikke finder sted rettidigt, fremsendes en rykker, hvorpå et rykkergebyr på DKK 200,- tillægges.

5.0   Pris

5.1   Alle oplyste priser i såvel tilbud som ordrebekræftelser og på hjemmesiden, er eksklusiv moms, ab lager Horsens og baseret på gældende dagspriser, og de, og hjemmesiden opdateres dagligt.

5.2   Scanbolt A/S forbeholder sig ret til at fakturaer til de, på leveringstidspunktet gældende priser og kurser (ved salg til udlandet).

5.3   Emballage debiteres køber for særskilt, og det tages ikke retur.

6.0   Tilbud/ løsningsforslag

6.1   Priser afgivet i tilbud har, hvis ikke andet er nævnt, en gyldighed på maksimalt 30 dage fra afgivelsens dato.

6.2   Scanbolt A/S forbeholder sig ret til at sælge de tilbudte vare til anden side, indtil købers accept foreligger.

6.3   Ethvert tilbudsmateriale, uddrag, eller dele heraf, afgivet af Scanbolt A/S må ikke overdrages til tredje part, uden forudgående skriftligt samtykke fra Scanbolt A/S. Ved overskridelse af dette forbeholder Scanbolt A/S sig ret til at fakturere de faktiske udgifter, i forbindelse med udarbejdelse af det pågældende materiale.

7.0   Fragt

7.1   Scanbolt A/S benytter som hovedregel TNT til alle leveringer. Udover at leveringen oftest forekommer fra dag-til-dag, og at disse er forsikrede, får man et Track&Trace nummer, som gør at, man kan følge sin levering under hele processen.

7.2   Prisen for fragt fremgår af bestillingen/ordrebekræftelsen og betales af køber med mindre andet er skriftligt aftalt.

7.3   Hele maskiner kan leveres direkte til købers adresse mod et gebyr.

7.4   Al fragt sker for købers risiko.

8.0   Afhentning af vare

8.1   Afhentning af vare kan ske fra mandag-torsdag mellem 8.00-16.00, fredag mellem 8.00-15.00 på Scanbolt A/S’s lager i Horsens.

9.0   Levering

9.1    Scanbolt A/S anser al levering for værende sket, når en vare forlader firmaets lager i Horsens.

9.2    Kunden er ved for sen levering kun berettiget til at hæve handelen, hvis forsinkelsen andrager mere end 4 uger udover det fastsatte leveringstidspunkt. Det er desuden en betingelse at kunden reklamerer straks, når leveringstidspunktet er overskredet.

9.3    Det er en betingelse for at kræve erstatning, at Scanbolt A/S allerede på ordrebekræftelsens tidspunkt har kendskab til, at leveringstiden ikke vil kunne overholdes.

9.4    Scanbolt A/S påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte tab, forårsaget af for sen levering.

10.0  Returnering

10.1  Scanbolt A/S yder 30 dages returret.

10.2  Varer tages udelukkende retur efter aftale og i original emballage.

10.3  Hvis Scanbolt A/S accepterer returnering af fejlkøbte varer, beregnes et returbeløb på min. 20,00 % af salgsprisen eksl moms til fornyet test, klargøring, lagerbehandling og administration.

10.4  Bestillingsvarer, tilbudsvarer og varer hjemtaget på købers ønske, tages ikke retur.

11.0  Reparationer

11.1  Viser der sig mangler, der skyldes fejl ved forarbejdningen eller materialerne, ombytter eller reparerer Scanbolt A/S efter eget valg den mangelfulde del uden udgift for kunden, såfremt den for kundens regning indsendes til, og afhentes hos, Scanbolt A/S´s værksted. Ved reparation uden for sidstnævnte værksted betaler kunden de dermed forbundne ekstraudgifter.

12.0  Reklamation

12.1  Ved eventuelle reklamationer, er det en betingelse, at kunden reklamerer straks, når denne har opdaget eller burde have opdaget manglen. Det påhviler kunden straks ved varens modtagelse at foretage en undersøgelse af denne for at konstatere eventuelle fejl eller mangler. Scanbolt A/S påtager sig intet ansvar for tab, der er forårsaget af en fejl leveret vare.

12.2  Der gives ikke garanti eller reklamationsret på salg af brugte dele eller brugte maskiner til andre virksomheder.

13.0  Tvister

13.1  Ud over disse generelle vilkår tillempes gældende dansk lov.

13.2  I tilfælde af en tvist, så følger Scanbolt A/S forbrugerklagenævnets anbefalinger.

13.3  Tvister, der opstår fra disse vilkår og betingelser mellem Scanbolt A/S og en kunde, der ikke er forbruger, skal behandles i første og eneste instans af danske domstole.

14.0  Produktansvar

14.1  Medmindre andet følger af ufravigelige bestemmelser, er Scanbolt A/S’s produktansvar begrænset som anført i pkt. 14.2-3.

14.2  Scanbolt A/S er kun ansvarlig for skade, som det solgte produkt påfører personer eller ting, såfremt skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Scanbolt A/S. Scanbolt A/S er dog aldrig ansvarlig for skader på produkter, hvori det solgte indgår, ligesom Scanbolt A/S ikke er ansvarlig for tingsskade som indtræder, medens det solgte er i købers besiddelse.

14.3  Scanbolt A/S's produktansvar kan i intet tilfælde overstige DKK 2 mio., og Scanbolt A/S kan ikke gøres ansvarlig for driftstab eller andre indirekte tab.

14.4  I den udstrækning Scanbolt A/S måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde Scanbolt A/S skadesløs i samme omfang, som Scanbolt A/S’s ansvar er begrænset i henhold til pkt. 11.2 og 11.3. Såfremt tredjemand inddrager Scanbolt A/S i en produktansvarssag ved de almindelige domstole, accepterer køber at lade sig med-sagsøge eller adcitere ved samme domstol.

14.5  I det omfang tredjemand måtte gøre produktansvar gældende, og denne tredjemand eller køber forbeholder sig at inddrage Scanbolt A/S eller Scanbolt A/S's leverandører, skal køber straks underrette Scanbolt A/S herom.


15.0  Nyhedsbrev

15.1 Du bekræfter at modtage vores nyhedsbrev. Det er enkelt og hurtigt at framelde dem.


SCANBOLT A/S FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL AT ANNULLERE ORDRER VED UDSOLGTE VARER. LIGELEDES FORBEHOLDES DER FOR TRYKFEJL.

Copyright © by ScanBolt A/S - Sitemap
EffectShop