Generelle handelsbetingelser

Følgende generelle vilkår gjelder for salg av maskiner og andre løsøre (produkter) hos Scanbolt A/S, med mindre annen skriftlig avtaler inngått mellom den enkelte kunde og Scanbolt A/S. For salg til private forbrukere følger Scanbolt A/S ufravikelig reglene i gjeldende dansk lovgivning. Når du handler med Scanbolt A/S inngås avtaler på Dansk.

1.0   Produkter

1.1    Scanbolt A/S selger reservedeler og ekstrautstyr til entreprenørmaskiner.

 

2.0   Bestilling

2.1    På Scanbolt.com kan du kun bestille varer via nettbutikken vår. Hvis du har forespørsler til varer som ikke er på siden er du velkommen til å kontakte oss. Har du funnet en vare, men ikke er sikker på selve kjøpet, er du velkommen til å kontakte vår kompetente kundeservice.

 

3.0   Avtaleinngåelse 

3.1    En avtale eller en ordre er først bindende for Scanbolt A/S når det foreligger en skriftlig avtale eller en av Scanbolt A/S utstedt ordrebekreftelse.  

3.2    Scanbolt A/S inngår ikke avtaler med mindreårige (under 18) uten foreldrenes samtykke.

 

4.0   Betalingsmuligheter

4.1   Scanbolt A/S tilbyr følgende betalingsmetoder: Dankort, Visa, Mastercard, Maestro og bankoverførsel. 

4.2   Betaling skjer alltid kontant og netto ved levering.

4.3   Leverede produkter forblir Scanbolt A/S’s eiendom inntil betalingen er gjennomført.

4.4   Hvis betalingen ikke gjennomføres i rett tid sendes en purring med et purregebyr på DKK 150.

5.0   Pris

5.1   Alle opplyste priser i både tilbud, ordrebekreftelser og på hjemmesiden er eksklusiv moms, direkte fra lageret i Horsens og er basert på gjeldende dagspriser, og både de og hjemmesiden oppdateres daglig. 

5.2   Scanbolt ApS forbeholder seg retten til å fakturere de på leveringstidspunktet gjeldende priser og kurser (ved salg til utlandet).

5.3   Emballasje debiteres kjøper særskilt og tas ikke i retur. 

6.0  Tilbud/ løsningsforslag

6.1   Priser oppgitt i tilbud har en gyldighet på maksimalt 30 dager fra datoen prisen ble oppgitt, hvis ikke annet er nevnt.

6.2   Scanbolt ApS forbeholder seg retten til å selge de tilbudte varene til en annen part inntil kjøperens godkjennelse foreligger.

6.3   Ethvert tilbudsmateriale, utdrag eller deler av dette, utgitt av Scanbolt A/S skal ikke overdras til en tredjepart uten forutgående skriftlig samtykke fra Scanbolt ApS. Ved overskridelse av dette forbeholder Scanbolt A/S seg retten til å fakturere de faktiske utgifter i forbindelse med utarbeidelsen av det pågjeldende materiale. 

7.0  Frakt

7.1   Scanbolt ApS benytter hovedsakelig TNT til alle leveringer. I tillegg til at leveringen skjer fra dag-til-dag og at varene er forsikret, får man et Track & Trace-nummer, noe som gjør at man kan spore leveringen sin under hele prosessen. 

7.2   Fraktprisen fremgår av bestillingen/ordrebekreftelsen og betales av kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 

7.3   Hele maskiner kan, mot et gebyr, leveres direkte til kjøpers adresse. 

7.4   All frakt skjer på kjøpers risiko.

8.0  Avhentning av varer

8.1   Avhenting av varer kan skje fra mandag til torsdag mellom 8.00-16.00 og fredag mellom 8.00-15.00 på Scanbolt A/S’s lager i Horsens.

9.0  Levering

9.1    Scanbolt A/S anser all levering for å være gjennomført når en vare forlater firmaets lager i Horsens. 

9.2    Kunden er berettiget til å heve handelen ved for sen levering hvis forsinkelsen er på mer enn 4 uker over det fastsatte leveringstidspunktet. Det er en betingelse at kunden reklamerer straks leveringstidspunktet er overskredet.  

9.3    For å kreve erstatning er det en betingelse at Scanbolt A/S allerede på ordrebekreftelsens tidspunkt har kjennskap til at leveringstiden ikke vil kunne overholdes.  

9.4    Scanbolt ApS påtar seg intet ansvar for direkte eller indirekte tap som er forårsaket av for sen levering. 

10.0  Returnering

10.1  Scanbolt A/S tilbyr en 30 dagers retur

10.2  Varer tas kun i retur etter avtale og i original emballasje. 

10.3  Hvis Scanbolt A/S godtar å returnere feilkjøpte varer beregnes et returbeløp på 20,00 % av salgsprisen. Dette går til fornyet test, klargjøring, lagerbehandling og administrasjon. 

10.4  Tilbudsvarer og hjemtatte varer på kjøpers ønske tas ikke i retur. 

11.0  Reparasjoner

11.1 Hvis det viser seg at det er mangler som skyldes feil ved forarbeidet eller materialene, ombytter eller reparerer Scanbolt A/S etter eget valg den mangelfulle delen, uten utgift for kunden. Dette er forutsatt at varen sendes på egen regning til og avhentes hos Scanbolt A/S’s verksted. Ved reparasjoner utenfor sistnevntes verksted betaler kunden selv de forbundene ekstrautgiftene.  

12.0  Reklamasjon

12.1 Ved eventuelle reklamasjoner er det en betingelse at kunden reklamerer straks denne har oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Det er opp til kunden å foreta en undersøkelse av varen så snart den er mottatt, for å konstatere eventuelle feil eller mangler. Scanbolt A/S påtar seg intet ansvar for tap som er forårsaket av en levert vare. 

13.0  Tvister

13.1 I tillegg til disse generelle vilkårene følges gjeldende dansk lov. 

13.2 I tilfelle det oppstår en tvist følger Scanbolt A/S forbrukerklagenemdas anbefalinger.

13.3  Tvister som oppstår fra disse vilkår og betingelser mellom Scanbolt A/S og en kunde som ikke er forbruker, skal behandles i første og eneste instans av danske domstoler.

14.0  Produktansvar

14.1 Med mindre annet følger av ufravikelige bestemmelser er Scanbolt A/S’s produktansvar begrenset som anført i punkt 14.2-3.

14.2 Scanbolt ApS er kun ansvarlig for skade som det solgte produktet påfører personer og ting hvis skaden skyldes feil eller forsømmelse utført av Scanbolt A/S. Scanbolt A/S er dog aldri ansvarlig for skader på produkter, herunder det solgte, på samme måte som Scanbolt A/S ikke er ansvarlig for skader på ting som skjer mens det solgte er i kjøperens besittelse.

14.3 Scanbolt A/S’s produktansvar kan i ingen tilfeller overstige DKK 2 mill., og Scanbolt A/S kan ikke gjøres ansvarlig for driftstap eller andre indirekte tap. 

14.4 I den utstrekning Scanbolt A/S måtte bli pålagt produktansvar overfor en tredjepart er kjøper forpliktet til å holde Scanbolt A/S skadesløs i samme omfang som Scanbolt A/S’s ansvar er begrenset til i henhold til punkt 11.2 og 11.3. Hvis tredjepart inndrar Scanbolt A/S i en produktansvarssak ved en ordinær domstol, aksepterer kjøper å la seg med-saksøke eller medstevne ved samme domstol.

14.5 I den grad en tredjepart måtte gjøre produktansvar gjeldende og denne tredjepart eller kjøper forbeholder seg å inndra Scanbolt A/S eller Scanbolt A/S’s leverandører, skal kjøper straks underrette Scanbolt A/S om dette. 


15.0  Nyhetsbrev

15.1 Du samtykker i å motta vårt nyhetsbrev. Det er enkelt og raskt å velge dem.


SCANBOLT A/S FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å ANNULLERE ORDRER VED UTSOLGTE VARER. DET FORBEHOLDES OGSÅ RETTEN OM TRYKKFEIL.

Copyright © by ScanBolt A/S - Sitemap
EffectShop