Persondatapolitik

 

1. Scanbolt’s behandling af personoplysninger.

I det følgende kan du læse hvordan Scanbolt behandler dine personoplysninger.

Vi anvender de oplysninger, som du giver os, for at kunne opfylde og servicere handlerne med dig.

 

2. Dataansvarlig

Scanbolt er dataansvarlig og sikrer at behandlingen af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

Kontaktoplysninger:

Scanbolt A/S

CVR-nr. 33397542

Bodøvej 8

8700 Horsens

E-mail: info@scanbolt.com

Telefonnummer: 48448330

 

3. Hvilke oplysninger indsamles, og hvad bruges de til?

Scanbolt indsamler og lagrer alle oplysninger, som du indtaster på vores hjemmesider, eller som du opgiver, når du benytter vores tjenester. 

 

Herudover indsamler vi oplysninger, som automatisk sendes til os fra dit udstyr. De oplysninger som vi indsamler kan omfatte, men er ikke begrænset til:

• Oplysninger, som du opgiver, når du bliver oprettet som kunde/bruger eller benytter de tjenester, vi stiller til rådighed

• Oplysninger, der opgives i forbindelse med korrespondance via vores websted eller korrespondance, der sendes til os

• Yderligere oplysninger, som du måtte opgive via sociale medier eller andre tredjepartstjenester.

Udover de oplysninger, som du selv giver os, indsamles der automatisk oplysninger, som videre sendes til os fra din computer, mobilenhed eller andet udstyr, som opfatter, men er ikke begrænset til:

• Oplysninger om din interaktion med vores websteder og tjenester, herunder, men ikke begrænset til, enheds-id, enhedstype, oplysninger om geoplacering, computer- og forbindelsesoplysninger, statistik om sidevisninger, trafik til og fra vores hjemmeside, henvisnings-URL-adresse, IP-adresse og standardweblogoplysninger, og

• Oplysninger indsamlet via cookies og lignende teknologier.

 

Hvad bruger vi dine persondata til?

Vi anvender de oplysninger vi har om dig til en række formål, herunder til at:

• Behandle dine forespørgsler og ordrer

• Levere produkter, tjenester, service og kundesupport til dig

• Forbedre vores produkter, tjenester, service og hjemmesider

• Muliggøre din brug af vores tjenester og hjemmesider

• Tilpasse vores hjemmesider og tjenester til dig

• Få en bedre forståelse af, hvordan vores hjemmesider bruges, så vi kan forbedre dem

• Sende dig forretningsmæssige oplysninger, herunder ordrebekræftelser, fakturaer mv.

• Sende dig nyhedsbreve og markedsføring pr. e-mail, hvis du har afgivet samtykket

• Administrere, diagnosticere og udbedre problemer på vores hjemmesider

• Forhindre eller fastslå ulovlig aktivitet eller beskytte eller håndhæve rettigheder, og

• Undgå eller imødegå sikkerhedsbrud.

Vi behandler og opbevarer kun data om dig, der er nødvendige, relevante og tilstrækkelige til at opfylde de formål, som er nævnt ovenfor.

Vi lagrer ikke persondata længere end tilladt ved lov og sletter persondata, når de ikke længere er nødvendige til ovennævnte formål.

 

Personoplysningerne behandles med hjemmel i artikel 6 i persondataforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016).

 

3.1 Oplysninger om besøg på hjemmesiden www.scanbolt.com

Oplysninger om hvilke dele af hjemmesiden der besøges, opsamles i logfiler sammen med IP-adresser. Oplysningerne anvendes til optimering af de besøgendes brug af hjemmesiden.

På hjemmesiden anvendes cookies, der er en lille tekstfil, som gemmes gennem din browser. De cookies, som vi anvender, indeholder ingen personlige oplysninger.

Udvalgte medarbejdere har adgang til de indsamlede oplysninger. Oplysningerne anvendes til og videregives i form af statistikker mv., uden angivelse af individuelle IP-adresser. Formålet med bearbejdelsen af statistik hentet fra cookies er at kunne tilbyde en bedre hjemmeside.

 

3.2 Google Analytics

Vi anvender Google Analytics til at analysere færden på hjemmesiden.

Dette sker med henblik på at optimere hjemmesiden og gøre den mere brugervenlig. 

I den sammenhæng anvendes bl.a. cookies til at føre statistik over antallet af brugere, tidsforbrug på hjemmesiden, samt hvilke undersider der besøges.

For at kunne varetage denne funktion sætter Google også cookies i dit terminaludstyr (tredjeparts-cookies).

Den anvendte IP-adresse videregives i forbindelse med Google Analytics målinger til Google.

 

4. Hvem har adgang til personoplysningerne

Vores medarbejdere har adgang til at bruge personoplysningerne. Dog kun i det omfang dette er nødvendigt for at kunne servicere dig som kunde eller for at overholde gældende lovgivning.

Personoplysningerne videregives alene til samarbejdspartnere, som arbejder for os, og har til opgave at varetage nødvendige funktioner for forholdet.

Vi videregiver generelt oplysningerne til følgende kategorier af samarbejdspartnere: IT-leverandør (herunder hosting), og offentlige myndigheder (hvis det er et lovkrav).

Personoplysningerne vil ikke blive videregivet til samarbejdspartnere uden for EU.

 

5. Hvor længe opbevares oplysningerne?

Personoplysningerne gemmes så længe du er kunde hos os.

Efter kundeforholdet er ophørt, gemmes personoplysningerne såfremt det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, herunder hvidvaskloven, bogføringsloven og gældende databeskyttelseslovgivning. 

Dette indebærer, at personoplysningerne normalt gemmes i op til 5 år efter kundeforholdet er ophørt.

 

6. Dine rettigheder

• Du har ret til at få indsigt i og berigtiget de personoplysninger, som vi behandler om dig.

• Du har ret til at få slettet de personoplysninger, som vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme, eller er nødvendige for, at vi kan betjene dig som kunde.

• Ret til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format).

• Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne

• Du har ret til en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, hvis du eksempelvis bestrider rigtigheden af oplysningerne, eller gør indsigelse mod behandlingen.

Du kan sende din anmodning til den under pkt. 2 angivne e-mailadresse. Din anmodning vil blive besvaret hurtigst muligt, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

 

7. Klage

Du har mulighed for klager over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet via e-mailadressen dt@datatilsynet.dk.

Se yderligere kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk.

 

8. Ændring af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden således at vi til enhver tid overholder gældende lovgivning. Den senest opdaterede version af den til enhver tid gældende persondatapolitik kan findes på scanbolt.com

 

Copyright © by ScanBolt A/S - Sitemap
EffectShop